Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

Biblioteka » Regulaminy » Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 1. Centrum służy jako źródło wiedzy i informacji. Z internetu można korzystać wyłącznie do celów edukacyjnych.
 2. Przed przystąpieniem do pracy należy zgłosić temat bibliotekarzowi i wpisać się do zeszytu korzystania z ICIM.
 3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu i ustawieniach.
 4. Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail), do gier, zabaw, wysyłania sms-ów i rozmów on-line (komunikatory).
 5. Zapisywanie dokumentów na dysku komputera możliwe jest tylko na czas określony za pozwoleniem bibliotekarza.
 6. Zabronione jest korzystanie z prywatnych nośników pamięci.
 7. Z drukarki można korzystać wyłącznie za zgodą bibliotekarza.
 8. Przy stanowisku komputerowym może pracować jedna osoba, w wyjątkowych sytuacjach dwie, za zgodą opiekuna ICIM.
 9. U bibliotekarza można dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego.
 10. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.
 11. podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę. Nie wolno spożywać posiłków i pić napojów.
 12. Limit czasu pracy wynosi 40 minut.
 13. Użytkownik (rodzice) ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu pracowni ICIM.

 

W przypadku nieprzestrzegania regulaminu bibliotekarz ma prawo do przerwania użytkownikowi pracy, a nawet bezterminowego pozbawienia go praw korzystania z Centrum

Pliki do pobrania: