Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli

Projekty realizowane w szkole » Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli

 

W trosce o rozwój, pomoc i jak najlepsze kształcenie Państwa dzieci, Urząd Miasta Nowego Sącza we wrześniu br. rozpoczyna realizację projektu pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza".

 

W ramach tego projektu pragniemy skupić się na rozwijaniu u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, aby kreować właściwe postawy i umiejętności (kreatywność, innowacyjność oraz pracę zespołową).

 

W związku z powyższym zachęcam i zapraszamy Państwa dzieci do udziału w dodatkowych bezpłatnych zajęciach wyrównawczych oraz rozwijających wykraczających poza podstawę programową, w obszarze matematyki, przyrody oraz informatyki.

 

Warto podkreślić, że podczas zajęć wykorzystywane będą nowoczesne pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu.

 

Projekt oferuje również pomoc stypendialną w celu wyrównywania dysproporcji edukacyjnych uczniów z gorszą sytuacją materialną. Z deklaracji uczniów wynika, iż chcą rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania. Tym ważniejszy dla nas jest udział Państwa dzieci w planowanych działaniach. Inwestowanie w proces kształcenia oraz uatrakcyjnianie zajęć edukacyjnych dla uczniów są działaniami koniecznymi, gdyż umożliwiają dzieciom i młodzieży rozwijanie swoich zainteresowań czy też wyrównywanie dysproporcji pomiędzy uczniami.

 

 

 

Pliki do pobrania: