Świąteczny prezent dla uczniów klas integracyjnych

Aktualności SP 8

W dniu 15 grudnia 2020 odbyła się w naszej szkole uroczystość przekazania specjalistycznego sprzętu, który ułatwi codzienne poruszanie się uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla osoby poruszającej się na wózku schody stanowią jedną z najtrudniejszych do pokonania barier architektonicznych. Jeżeli w budynku nie ma windy lub specjalnej platformy schodowej, osoba taka nie ma możliwości dostania się na piętro, dlatego schodołaz to nieoceniona pomoc w transporcie osób na wózkach inwalidzkich.
 
 
Dzięki współpracy Dyrekcji z organem prowadzącym uczniowie naszej szkoły od
dzisiaj mogą korzystać z tego udogodnienia i bez przeszkód uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych odbywających się na wyższych piętrach szkoły. Przekazania sprzętu dokonał w dniu dzisiejszym Prezydent Miasta Nowego Sącz – pan Ludomir Handzel.
Podczas wizyty w naszej szkole Prezydent spotkał się z Dyrekcją i nauczycielami współorganizującymi proces kształcenia, którzy na co dzień pełnią pieczę na uczniami ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dokonał również uroczystej inauguracji urządzenia
rozwiązując symboliczną czerwoną wstążkę oraz bacznie przyglądając się Damianowi
– uczniowi klasy 6d, który z pomocą urządzenia został przetransportowany na piętro.
 
 
Na zakończenie wizyty uczniowie oddziałów przedszkolnych złożyli przybyłym
gościom serdeczne życzenia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia recytując piękny
wiersz i wręczając przygotowane stroiki.
 
 
Serdecznie dziękujemy Panu Prezydentowi i całemu Urzędowi Miasta za wsparcie nas
i naszej młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ofiarowane nam urządzenie
będzie wielką pomocą i ułatwieniem w sferze edukacji naszych uczniów. Przyczyni się do
ograniczenia barier, poszerzy możliwości – nie tylko edukacyjne, ale również ułatwi kontakt
naszych uczniów z rówieśnikami - pomoże im pełniej funkcjonować w środowisku
szkolnym.
 
 
Wraz z przekazanymi już życzeniami świątecznymi chcemy dołączyć nasze najserdeczniejsze podziękowania i obiecać, że odpowiednio wykorzystamy przekazane przed Prezydenta Miasta Nowego Sącz – pana Ludomira Handzla wsparcie, tak aby dobrze przysłużyło się ono funkcjonowaniu i rozwojowi naszych podopiecznych.