Spotkanie naszych uczniów z doradcą ds. klimatu i środowiska powiatu nowosądeckiego

Aktualności SP 8

W dniu 31 maja uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu z doradcą ds. klimatu i środowiska powiatu nowosądeckiego pod hasłem "Co ja mam do klimatu?" W czasie warsztatów uczniowie mówili między innymi o efekcie cieplarnianym i przyczynach zmian klimatu, sposobach ograniczenia ilości odpadów, ich segregacji, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w domach. Była też mowa o roli drzew w życiu człowieka, zielono - niebieskiej infrastrukturze w miastach oraz jej dobroczynnym wpływie na samopoczucie, zdrowie i klimat.