ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z BIOLOGII

Oferta SP 8 » ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z BIOLOGII

 

Zajęcia rozwijające z biologii są przeznaczone dla  uczniów chcących poszerzać swoje zainteresowania i uzdolnienia biologiczne.  Pozwalają rozszerzyć wiadomości, które interesują uczniów, ugruntować posiadaną już wiedzę oraz zdobyć nowe wiadomości i umiejętności. 

 

Pod kierunkiem nauczyciela uczniowie mogą wykonywać dodatkowe doświadczenia biologiczne, obserwacje mikroskopowe, projektować i prezentować eksperymenty. Zajęcia te mają również na celu pobudzanie aktywności i  twórczego myślenia, formułowania wniosków, opartych na obserwacjach oraz naukę współdziałania w zespole.

 

Udział w zajęciach z biologii umożliwia jego uczestnikom wyrażanie własnych myśli, spostrzeżeń i poglądów, rozwijanie umiejętności uczenia się oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce i życiu codziennym.