Zajęcia logopedyczne

Oferta SP 8 » Zajęcia logopedyczne

Logopedia – to nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie, a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy. Logopedia zajmuje się rozpoznawaniem zaburzeń mowy, ich zapobieganiem oraz usuwaniem.

Do zadań logopedii należą:

  • kształtowanie prawidłowej mowy w szkole, dbanie o jej jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,
  • doskonalenie mowy już ukształtowanej,
  • usuwanie wad mowy,
  • nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty, 
  • usuwanie zaburzeń głosu,
  • usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu.

 

W naszej szkole zajęcia logopedyczne prowadzi pani Beata Rodak.