SZKOLNE KOŁO TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE

Oferta SP 8 » SZKOLNE KOŁO TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE

 

Szkolne Koło Turystyczno - Krajoznawcze działa w naszej szkole już blisko 10 lat. Umożliwia zrzeszanie się dzieci i młodzieży w PTTK. Celem działalności SKTK jest rozbudzanie pasji, zachęcanie do samodzielnego poznawania ziemi ojczystej, jej historii, zabytków oraz poszanowania tradycji i walorów przyrodniczych naszego kraju.

 

Zadaniem koła jest organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, tym samym promowanie zdrowego trybu życia oraz szerzenie kultury fizycznej poprzez udział w różnych formach turystyki kwalifikowanej, jednak naszym celem są nie tyko wędrówki górskie. Zwiedzamy również piękne miasta poznając ich atrakcje, zabytki i historię, bywamy też w teatrze, a gdy potrzebujemy relaksu odpoczywamy w wodzie lub jeżdżąc na rowerze.