SZKOLE KOŁO TEATRALNE "GALIMATIAS"

Oferta SP 8 » SZKOLE KOŁO TEATRALNE "GALIMATIAS"

 

Szkolne Koło Teatralne „GALIMATIAS” działa w naszej szkole od roku 2018/2019. Daje dzieciom możliwość doskonalenia, uwrażliwia na kulturę, sztukę i otaczający świat. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, uczą się wyrażać uczucia, a także wzbogacają słownictwo. Podczas przygotowania przedstawienia doskonalą swoją wymowę, dykcję oraz gestykulację.

 

Dzięki uczestnictwie w grupie teatralnej nasi podopieczni mają możliwość prezentowania siebie i swoich uzdolnień. Wszyscy członkowie koła bardzo aktywnie uczestniczą w spotkaniach, które mają na celu przygotowanie do odbioru sztuki teatralnej,
a także popularyzowanie jej.

 

Udział uczniów w szkolnym kole teatralnym daje możliwość rozwoju
i pozwala zarówno wyzwalać emocje, jak i uczyć się ich kontrolowania. Na etapie szkoły podstawowej następuje gwałtowny rozwój dziecka właśnie w tych aspektach. Namiastka teatru i uczestnictwo w warsztatach gry aktorskiej stymuluje komunikowanie się, wyrażanie siebie, wzbudza aktywność i wzmacnia odwagę, ale nade wszystko oferuje młodym ludziom zdolność samorealizacji i autokreacji na ich inicjacyjnym poziomie.