Stypendia dla uczniów

Projekty realizowane w szkole » Stypendia dla uczniów

W związku z przystąpieniem Państwa dzieci do zajęć organizowanych w ramach projektu "Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza" mogą państwo skorzystać z rocznego stypendium w wysokości 3000,00. W naszej szkole ze stypendium może skorzystać 25 uczniów spełniających określone warunki:

- stypendysta musi być uczniem naszej szkoły
- musi brać udział w zajęciach projektorowych
- nie otrzymał pomocy stypendialne w poprzednik roku szkolnym


Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie stypendium składa w terminie do 19 października 2018 roku w sekretariacie szkoły poprawnie uzupełnione następujące dokumenty:

- Wniosek o przyznanie stypendium - załącznik nr 1
- Oświadczenie o dochodach - załącznik nr 2
- Oświadczenie o wielodzietności - załącznik nr 3
- Oświadczenie o ochronie danych osobowych - załącznik nr 4


Po złożeniu dokumentów Szkolna Komisja Rekrutacyjna dokona ich analizy i ustali listę 25 uczniów, których będzie mogło otrzymać stypendium.

Zachęcam do zapoznania sie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendium dla uczniów w Projekcie "Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza".


Wszystkie załączniki oraz regulamin moga państwo pobrać pod adresem http://www.nowysacz.pl/programy-i-granty-aktualnosci/19670