SKS – SIATKÓWKA

Oferta SP 8 » SKS – SIATKÓWKA

 

W naszej szkole realizujemy program SKS (Szkolny Klub Sportowy). SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się nie tylko na dzieciach i młodzieży o większej sprawności fizycznej ale i o tej mniejszej, rzadziej podejmującej aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.

 

Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w następujących formach: piłka siatkowa dziewczyn, piłka siatkowa chłopców oraz zajęcia na pływalni. Zajęcia prowadzone w ramach programu odbywają się w 60 minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu. Kolejna edycja programu realizowana jest od połowy lutego 2021r. Organizacja zajęć jest dostosowana do sytuacji epidemiologicznej.