Projekt Małopolskie Talenty

Projekty realizowane w szkole » Projekt Małopolskie Talenty

 

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do realizacji projektu pn. „Małopolskie Talenty – Szkoła Podstawowa – Powiat Nowy Sącz” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.  Celem projektu jest wsparcie uczniów zdolnych poprzez realizację zajęć pozaszkolnych i podniesienie kompetencji przedmiotowych i ponadprzedmiotowych u uzdolnionych uczniów sądeckich szkół podstawowych w obszarach: językowym (j. angielski), matematycznym i naukowo-technicznym, informatycznym, przedsiębiorczości, umiejętności uczenia się oraz kompetencji społecznych.

 

Każdemu uczniowi, zakwalifikowanemu do udziału w projekcie, oferujemy zajęcia dodatkowe. Będzie to 20 godzin zajęć dotyczących umiejętności uczenia się i kompetencji społecznych (m.in. kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) oraz 60 godzin zajęć rozwijających z wybranych przedmiotów. Zajęcia odbywać się będą w soboty.

 

W ramach projektu przewidziane są dwie edycje zajęć w roku szkolnym 2017/2018 oraz w roku szkolnym 2018/2019. Rekrutacja uczniów do I edycji projektu rozpocznie się w najbliższy poniedziałek 4 września i potrwa do 15 września br. Działania realizowane w ramach projektu:

 

1. Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji językowych (j. angielski) oraz kompetencji ponadprzedmiotowych Edycja I

2. Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych oraz kompetencji ponadprzedmiotowych Edycja I

3. Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji dot. przedsiębiorczości oraz kompetencji ponadprzedmiotowych Edycja I

4. Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji informatycznych oraz kompetencji ponadprzedmiotowych Edycja I

5. Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji językowych (j. angielski) oraz kompetencji ponadprzedmiotowych Edycja II

6. Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych oraz kompetencji ponadprzedmiotowych Edycja II

7. Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji dot. przedsiębiorczości oraz kompetencji ponadprzedmiotowych Edycja II

8. Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji informatycznych oraz kompetencji ponadprzedmiotowych Edycja II Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci uczniowie 18 szkół podstawowych (publicznych i niepublicznych).

 

 

 

Pliki do pobrania: