Muzykoterapia

Oferta SP 8 » Muzykoterapia

W naszej szkole w klasach integracyjnych I-III odbywają się zajęcia z muzykoterapii. Prowadzący zajęcia terapeuci wykorzystują metody muzyczne do przywracania zdrowia dzieciom, które tego potrzebują. Podczas zajęć następuje oddziaływanie nie tylko na procesy poznawcze dziecka, ale także na jego psychikę. Muzykoterapia połączona jest z elementami tańca, śpiewu i gry na instrumentach.

 

Co daje nam słuchanie muzyki?

 • pobudza wyobraźnię
 • odpręża
 • rozładowuje agresję
 • pomaga w zawiązywaniu kontaktów pozawerbalnych
 • aktywizuje
 • angażuje funkcje motoryczne

 

Co daje nam taniec?

 • wzmacnia dyscyplinę
 • włącza wewnętrzne procesy
 • wprowadza ład i uporządkowanie
 • rozwija poczucie rytmu i pamięć muzyczną
 • wzmaga koncentrację uwagi (wzrok + ruch + słuch)
 • przyczynia się do prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego
 • odpręża

 

Co daje nam śpiew?

 • rozwija samokontrolę, słuch i sprawność mowy
 • likwiduje napięcia nerwowe
 • ćwiczymy dykcję
 • ułatwia porozumienie się z otoczeniem
 • pełni funkcję terapeutyczną (np. gdy się jąkamy)
 • pobudza wyobraźnię
 • aktywizuje uczniów

 

Co daje nam gra na instrumentach?

 • rozwija wyobraźnię, inwencję twórczą
 • kształtuje wrażliwość na barwę
 • wzmacnia dyscyplinę
 • rozwija poczucie rytmu
 • powoduje usprawnianie czynności manualnych
 • ćwiczymy pamięć i umiejętność skupiania się