KOŁO LITERACKIE "TAJEMNICZE MIEJSCA"

Oferta SP 8 » KOŁO LITERACKIE "TAJEMNICZE MIEJSCA"

 

Koło literackie „Tajemnicze miejsca” przeznaczone jest dla dzieci z klas IV i V pomaga uczniom zapoznawać się z lekturami obowiązującymi w szkole podstawowej. Na zajęciach przenosimy się do domu rodzinnego, szkoły i niezwykłych krain – miejsc pełnych tajemnic, czekających tylko na odkrycie przez małych badaczy.

 

 

 

Do każdego przeczytanego fragmentu przygotowane zostają odpowiednie ćwiczenia kształtujące podstawowe umiejętności w opisywaniu, porównywaniu i analizowaniu. Uczniowie podczas lekcji uczą się pracować ze słownikami, wzbogacają swoją wiedzę
o świecie, poszerzają zakres swojego słownictwa, wyszukują najważniejsze informacje zawarte w tekście, próbują dostrzec motywy charakterystyczne dla literatury światowej, a delikatnie przemycony dydaktyzm wpływa na kształtowanie właściwych postaw u odbiorcy.

 

 

 

Część zajęć przeznaczona jest na omówienie poszczególnych form wypowiedzi pisemnych, takich jak: list, kartka pocztowa, zaproszenie, charakterystyka czy przepisy kulinarne. Poza ogólnymi informacjami o danej formie wypowiedzi uczniowie otrzymują wiele wskazówek przydatnych przy pisaniu poszczególnych tekstów, zaznajomieni zostają również
z przykładowymi schematami. Przy okazji formułowania wskazówek podawane jest słownictwo oraz powszechnie stosowane wyrażenia i zwroty.

 

 

 

Zasadniczym celem spotkań młodych literatów jest zachęcenie dziecka do czytania książek, co w dużej mierze ma wpływ na rozwijanie wyobraźni oraz abstrakcyjnego myślenia.