KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Oferta SP 8 » KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

W Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi odbywają się zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla klas V – VII. Uczestniczą w nich chętni uczniowie pragnący rozwijać swoje zdolności i umiejętności językowe oraz zainteresowanie kulturą
i tradycją krajów anglojęzycznych.

 

Pracując na zajęciach uczniowie wzbogacają swój zakres słownictwa z zakresu wybranych obszarów, poznają nowe zagadnienia gramatyczne oraz rozwijają umiejętności czytania, pisania, słuchania i porozumiewania się w języku angielskim. Na zajęciach uczniowie przygotowują się również do konkursów językowych, w tym do Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego.