Klasy integracyjne

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Władysława Jagiełły jest placówką z wieloletnimi tradycjami. Istnieje od 1897 r. Posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę i stwarza dobre warunki do wszechstronnego rozwoju swoich uczniów.

 

Od 2005 roku w szkole funkcjonują klasy integracyjne. Dzieci corocznie odnoszą sukcesy w różnych konkursach, zawodach sportowych i biorą chętnie udział w festiwalach, happeningach, akademiach i uroczystościach. W szkole prężnie działa dziecięcy wolontariat, którego członkowie uczestniczą w różnego rodzaju akcjach charytatywnych pomagając osobom potrzebującym oraz różnorakie koła zainteresowań (np. koło origami, flażoletowe, informatyczne, teatralne). Organizowane są turnieje i festiwale (np. Dzień Starożytny, Turniej Ekologiczny, Festiwal Kolęd i Pastorałek czy Festiwal Piosenki Angielskiej). Uczniowie lubią naszą szkołę, bo czują się w niej bezpiecznie i ciekawie spędzają czas.

 

Priorytetem dla pracowników i pedagogów jest aktywne włączanie dzieci niepełnosprawnych do społeczeństwa. Dopingujemy naszych podopiecznych w zmaganiu się z rzeczywistością, pomagamy pokonywać bariery, które stwarza im życie, a serdeczne, indywidualne podejście do każdego ucznia przyczynia się do coraz lepszego codziennego ich funkcjonowania. W trakcie całego roku szkolnego realizowany jest projekt sensualnego, wielozmysłowego poznawania świata. W klasach młodszych osoby niepełnosprawne integrują się ze swoimi zdrowymi rówieśnikami poprzez sztukę. Prowadzone są zajęcia teatralne, logopedyczne, arteterapia, muzykoterapia i biblioterapia.

 

Raz do roku obchodzimy w szkole Światowy Dzień Roślin i Zwierząt. Dzieci mogą się wówczas pochwalić swoimi ulubieńcami i dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat ich pielęgnacji, hodowli, trybu życia. Bardzo często jeździmy też na wystawy zwierząt egzotycznych, by pooglądać żywe eksponaty pająków, żab, węży, gekonów czy owadów. Wiele informacji na temat zwierząt i rejonów przez nie zamieszkiwanych dzieci zdobywają na prelekcjach, które prowadzą organizatorzy wystaw i zaprzyjaźnieni z naszą szkołą podróżnicy z klubu Zgrzyt. Dzieci nie tylko oglądają zdjęcia, ale także mogą dotknąć różnych przedmiotów, a nawet przymierzyć stroje. Wiedza dotycząca dawnych czasów, kultury, przyrody jest więc na wyciągnięcie ręki.

 

Ważną funkcję spełniają także zajęcia, w trakcie których dzieci angażują swoje emocje. Do takich należy przede wszystkim koło teatralne. W maju w naszej szkole odbywa się konkurs plastyczno - literacki, na który zapraszani są uczniowie nowosądeckich szkół i przedszkoli. Na zakończenie goście mogą podziwiać występ dzieci z klas integracyjnych, które przedstawiają krótkie, zabawne historyjki dotyczące baśniowych bohaterów - smoków, krasnali, wróżek, czarnoksiężników. W okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku podtrzymujemy tradycję kolędowania. W grudniu odbywa się w naszej szkole festiwal kolęd polskich i angielskich. Dzieci mają wówczas możliwość zaprezentowania na scenie przed szerszą publicznością a to tańców-połamańców, a to anielskich głosików, a to wspaniałych umiejętności gry na instrumentach. A cudownym dopełnieniem ich występu są stroje kolędników - zawsze wcześniej starannie przygotowane. Coroczne jasełka stają się powoli tradycją. Dzieci występują nie tylko przed swoimi rodzicami czy nauczycielami, ale coraz częściej możemy je podziwiać także w kościołach. Na scenie pojawiają się aniołki i diabełki, pastuszkowie, Trzej Królowie, święta rodzina, Herod, żołnierze, gwiazdeczki i zwierzęta. A aktorskie umiejętności swoich rówieśników zawsze podziwiają najmłodsi parafianie, którzy gromadzą się tłumnie na schodach przed ołtarzem. Oczywiście sam występ poprzedzają tygodnie żmudnych ćwiczeń, nieprzespane noce spędzone na szyciu strojów i zdenerwowanie najbliższych - pozostające bez odpowiedzi pytania: czy wszystko dobrze pójdzie? czy wszystko jest zapięte na ostatni guzik? Ale pojawiający się później na twarzach ludzi uśmiech utwierdza nas w przekonaniu, że to, co dzieciaki robią, ma sens, że warto jest poświęcać swój czas innym, chociażby po to, by choć na chwilę oderwali się oni od codziennych problemów i zmartwień. Na lekcje często zapraszamy ludzi wykonujących różne zawody. Dzieci mają bezpośredni kontakt z lekarzami, policjantami, strażakami, przyrodnikami. Mogą otrzymać odpowiedzi na pytania, które ich nurtują, poznać tajniki zawodu i zapoznać się ze sprzętem używanym przez specjalistów. Zajęcia takie zawsze są inne, ciekawsze, a przekazywana wiedza jest szybciej przyswajana. Atrakcyjne dla dzieci są również pokazy psów, w których czasami uczestniczymy w ramach zajęć z dogoterapii.

 

Ważną rolę odgrywa w naszej szkole sport. Ruch i wspólne zabawy osób niepełnosprawnych z kolegami i koleżankami utwierdzają ich w przekonaniu, że wcale tak bardzo nie różnią się od innych dzieci i również mogą odnosić sukcesy w tej dziedzinie, czego dowodem są liczne medale i puchary zdobywane przez nich podczas zawodów sportowych. Nasza szkoła zawsze uczestniczy w Igrzyskach Klas Integracyjnych, turniejach sportowych czy spartakiadach odbywających się na terenie miasta Nowego Sącza. Dobry przykład dają nam koledzy z klas starszych, którzy co roku kwalifikują się do Mistrzostw Polski w mini-siatkówce i reprezentując nasze województwo odnoszą w tej dyscyplinie spore sukcesy (dwa lata temu zajęli nawet VI miejsce).

 

Dzieci raz w tygodniu mają zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Z nauczycielami wychowania fizycznego jeżdżą również na basen, gdzie specjaliści prowadzą zajęcia rehabilitacyjne, ćwiczenia pobudzające do pracy odpowiednie partie mięśni (dotyczy to zwłaszcza osób niepełnosprawnych ruchowo), a ratownicy udzielają lekcji pływania.

 

Uczniowie naszej szkoły często zapraszani są na różnego rodzaju happeningi i festiwale. We wrześniu 2010 r. braliśmy udział w obchodach „Dnia Godności” zorganizowanych przez Prezydenta Miasta Ryszarda Nowaka, a w czerwcu 2013 r. - w Małopolskim Festiwalu Osób Niepełnosprawnych. W pierwszym dniu festiwalu podczas zawodów sportowych dzieciaki z najmłodszych klas ostro rywalizowały ze starszymi kolegami oraz koleżankami i zdobyły piękny puchar. W kolejnych dniach uczestniczyły w koncercie „Promyczków” i w warsztatach plastycznych oraz malarskich, zwiedziły Park Etnograficzny i wykazały się kunsztem artystycznym, tworząc wspaniałe figurki i obrazki podczas warsztatów garncarskich, rzeźbiarskich i malowania na szkle.

 

Jesteśmy też częstymi bywalcami Integracyjnego Festiwalu Piosenki. Co roku dzieci z klas integracyjnych I - III występują na scenie Domu Kultury, zajmując czołowe miejsca i otrzymując liczne wyróżnienia. Piękne głosy oraz ciekawe stroje zdobywają uznanie nie tylko jury, lecz również wszystkich zgromadzonych w MDK-u gości.

 

Wiele osób należy do drużyny harcerskiej i koła PTTK. Kiedy tylko pozwala na to pogoda, wyruszają w góry. Trasy zawsze są dostosowane do możliwości wszystkich uczniów. Wspólne wędrówki, biwaki, obozy jeszcze długo są wspominane po powrocie do szkoły.

 

W maju 2012 roku odbył się w Warszawie pierwszy ogólnopolski finał konkursu „Ratujemy i Uczymy Ratować”, w którym dzieci z naszej szkoły również wzięły udział i zdobyły wicemistrzostwo Polski. W finale spotkało się 16 zespołów szkolnych reprezentujących poszczególne województwa, walczących w konkurencjach ruchowych, zawierających elementy pierwszej pomocy. Dotyczyły one: bezpieczeństwa (tor przeszkód), wzywania pomocy (głuchy telefon), resuscytacji krążeniowo - oddechowej (sztafeta), układania poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej i dobierania odpowiedniego wyposażenia apteczki.

 

W klasach starszych nauczyciele na zajęciach wykorzystują tablice multimedialne, na których dzieci pracują, a nauka przyjmuje często formę zabawy. Poznawać świat - nie tylko za pomocą dźwięku i obrazu, ale również dotyku - umożliwiają dzieciom pomoce dydaktyczne, które często pozyskiwane są dzięki sponsorom. Wówczas teoria przywdziewa szaty zajęć praktycznych, podczas których dziecko może wszystkiego dotknąć. Wiedza przekazywana jest w sposób przystępny, a bardzo dobrze rozwija się także wyobraźnia tych dzieci. W roku szkolnym 2012/2013 udało nam się pozyskać sponsora - firmę Ergo-Hestia, która wspiera finansowo osoby niepełnosprawne. Za podarowane nam pieniądze zakupiliśmy pomoce dydaktyczne dla osób słabowidzących. Szkoła wzbogaciła się o model szkieletu człowieka oraz model anatomiczny tułowia.

 

Codzienny trud nauczycieli i praca z osobami o specjalnych potrzebach dają widoczne efekty, co nas niezmiernie cieszy. Widzimy, jak dzieci się zmieniają na lepsze, otwierają się na świat i drugiego człowieka. Wiemy, że metody pracy są odpowiednie i przynoszą oczekiwane przez nas rezultaty.

 

Wszyscy żyjemy w ciągłym ruchu, pośpiechu i często nie dostrzegamy (lub nie chcemy dostrzec) żyjących wokół ludzi, którzy różnią się od nas wyglądem czy zachowaniem, dla których los był mniej łaskawy, spychając ich na margines życia społecznego. Ale czy tak musi być? Choć na co dzień o nich nie pamiętamy, to przecież tak jak my mają prawo do godnego życia, zasługują na szacunek, na to, by ich w końcu ktoś zauważył i zaakceptował takich, jakimi są - ze wszystkimi zaletami i wadami, które posiadają. Może więc warto zatrzymać się na chwilę i spojrzeć na świat z trochę innej perspektywy, dostrzec go w innych kolorach i kształtach? Może warto przezwyciężyć lęk, pokonać pewne bariery i podać rękę osobom niepełnosprawnym? Może warto poświęcić im trochę więcej uwagi? Proszę nam wierzyć - naprawdę w a r t o.

 

 

Nauczyciele SP Nr 8 z Nowego Sącza

Pliki do pobrania: