Kadra pracownicza

DYREKTOR SZKOŁY:

mgr Beata KOZIEŁ

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY:

mgr Ewa DUBIŃSKA

mgr Gabriela KUCHARSKA

 

KLASY „0”:

mgr  Bogusława BODZIONY

mgr Lidia GANCARCZYK

mgr  Monika ZWOLIŃSKA

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:

mgr  Magdalena JANOWIEC

mgr  Beata RODAK

mgr  Krystyna SAWULSKA

mgr Monika SZYSZKA

mgr  Anna ZAJĄC

mgr  Renata ZENGEL

mgr  Dorota ZIELIŃSKA

 mgr  Agata ŻUK-HUZA

 

JĘZYK POLSKI:

mgr  Irena DŁUGOSZ

mgr Marek SŁOMCZYŃSKI

mgr Anna JAKUBOWSKA

mgr Anna MICHALIK

 

MATEMATYKA:

mgr  Karolina GOCEK

mgr  Gabriela KUCHARSKA

Izabela PIECH

mgr Katarzyna KOŚCISZ

 

HISTORIA:

mgr  Grażyna OWSIANKA

mgr  Krzysztof  PRUSAK

 

PRZYRODA:

mgr  Renata KOGUT

mgr Elżbieta GILEWICZ

 

CHEMIA:

mgr Agnieszka Jurczyk

 

BIOLOGIA:

mgr Angelika WOLAK

 

FIZYKA:

mgr Sylwia URBAŃSKA

 

JĘZYK ANGIELSKI:

Marta SKRZYPIEC

mgr  Małgorzata WABIK

mgr  Katarzyna WAŚKO

mgr  Mariusz WRÓBEL

 

JĘZYK NIEMIECKI:

mgr Tomasz JACHOWICZ

 

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY:

mgr  Adam GOMUŁKA

mgr Renata KOGUT

mgr Grażyna OWSIANKA

mgr Urszula PROWADZISZ

mgr Agnieszka ADAMCZYK

mgr Justyna BLUKACZ

mgr Ewa KUT

 

RELIGIA:

mgr  Jolanta AUGUSTYNEK

mgr Bogumiła NIEMIEC

mgr  Alina Dziewięcka

mgr Marta BAŁUSZYŃSKA

ks. Zbigiew SZULCZYK

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE:

mgr  Jacek CIESIELSKI

mgr  Leszek MACHETA

mgr  Tomasz BIAŁKOWISKI

mgr Urszula PROWADZISZ

mgr Mateusz SZLACHCIC

 

MUZYKA:

mgr Agnieszka WENCZYŃSKA

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE:

mgr  Bogusław POGWIZD

 

PLASTYKA:

mgr Agata ŻUK-HUZA

mgr Sabina WILCZEK

 

ZAJĘCIA TECHNICZNE:

mgr  Bogusław POGWIZD

 

ŚWIETLICA:

mgr Dorota MRÓZ

mgr  Beata DRACZYŃSKA

Sławomir BODZIONY

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE:

mgr Anna GORZKIEWICZ

 

PEDAGOG SZKOLNY:

mgr  Ewa SIEDLARZ

 

PSYCHOLOG SZKOLNY:

 

mgr Magdalena WAJDA