Arteterapia

Oferta SP 8 » Arteterapia

 • Arteterapia SP 8 Nowy Sącz

  Arteterapia SP 8 Nowy Sącz
 • Arteterapia SP 8 Nowy Sącz

  Arteterapia SP 8 Nowy Sącz
 • Arteterapia SP 8 Nowy Sącz

  Arteterapia SP 8 Nowy Sącz
 • Arteterapia SP 8 Nowy Sącz

  Arteterapia SP 8 Nowy Sącz
 • Arteterapia SP 8 Nowy Sącz

  Arteterapia SP 8 Nowy Sącz
 • Arteterapia SP 8 Nowy Sącz

  Arteterapia SP 8 Nowy Sącz
 • Arteterapia SP 8 Nowy Sącz

  Arteterapia SP 8 Nowy Sącz
 • Arteterapia SP 8 Nowy Sącz

  Arteterapia SP 8 Nowy Sącz
 • Arteterapia SP 8 Nowy Sącz

  Arteterapia SP 8 Nowy Sącz
 • Arteterapia SP 8 Nowy Sącz

  Arteterapia SP 8 Nowy Sącz

Terapia poprzez sztukę zyskuje ostatnio w Polsce coraz większą popularność. Ten fakt nie powinien nas dziwić, gdyż w przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że sztuka wpływa pozytywnie na rozwój człowieka nie tylko w sferze emocjonalnej i intelektualnej, ale także społecznej. Doznania estetyczne płynące z procesu tworzenia i odbierania sztuki stanowią podstawę wszelkich efektów wychowawczych.

 

Wiedzieli już o tym ludzie żyjący w czasach antycznych. Przy pomocy muzyki, tańca i śpiewu próbowano leczyć różne dolegliwości. W formie rytuałów przetrwały one do dnia dzisiejszego w kulturze wielu ludów. Arystoteles w swojej „Poetyce” pisał o zbawiennym wpływie tragedii na duszę człowieka, który poprzez utożsamianie się z bohaterem wyzwalał się od silnych napięć i doznawał uczucia oczyszczenia, tzw. „katharsis”. Również w „Mitologii” pojawiają się pierwsze wzmianki o związkach sztuki z medycyną. W okresie późniejszym poetów i pisarzy określano mianem „lekarzy dusz”, bowiem ich utwory pozytywnie oddziaływały na ludzi. Z biegiem czasu coraz częściej zaczęto interesować się zdrowotwórczymi aspektami sztuki. Ale prawdziwy jej rozkwit nastąpił dopiero w drugiej połowie XX wieku.

 

Nazwa arteterapia powstała poprzez połączenie ze sobą dwóch słów: „arte” – oznaczającego „doskonalenie” i wywodzącego się z terminologii artystycznej oraz „terapia” –wskazującego w szerszym kontekście na „leczenie”. Po raz pierwszy termin ten pojawił się w Anglii w latach ’40-tych XX wieku. W Polsce metody leczenia przy pomocy arteterapii opracowane zostały w latach ’70-tych XX w.

 

Arteterapia to metoda za pomocą której można oddziaływać na sferę fizyczną i psychiczną człowieka chorego bez używania środków farmakologicznych. Jest ona szczegółowo zaplanowana i rozłożona w czasie. Osoba poddawana terapii uczestniczy w zajęciach opartych na działalności muzycznej, plastycznej i manualnej. Aby dobrać odpowiednią terapię do konkretnej osoby należy uwzględnić cztery elementy: wiek, rodzaj schorzenia, formy leczenia oraz miejsce, w którym ta osoba przebywa. Terapeuta powinien posiadać fachową wiedzę z zakresu psychologii i psychopatologii, orientować się w problemach życiowych uczestnika arteterapii, stwarzać atmosferę bezpieczeństwa i odpowiednio interpretować dzieła wykonane przez uczestnika zajęć. Arteterapia w swoich założeniach dąży do poprawy życia człowieka poprzez zapobieganie i przezwyciężanie problemów życiowych, wykrywanie wewnętrznych zahamowań blokujących procesy poznawcze, kształtowanie osobowości. Jej głównym zadaniem jest rozpoznawanie myśli i odczuć wydobywanych z minionych doświadczeń człowieka w postaci wspomnień z dzieciństwa, ówczesnych lęków i konfliktów. W tym celu stosuje się psychorysunek lub malowanie spontaniczne. W pierwszym przypadku jest to ćwiczenie relaksowo-koncentrujące, pozwalające na rozładowanie nadmiernego pobudzenia emocjonalnego, a w drugim – próba wyartykułowania obszarów duchowo-umysłowych. Wszystkie negatywne uczucia, które zostały przesunięte do podświadomości są ujawnione i uzewnętrznione w formie ekspresji. Terapeuta może im się bliżej przyjrzeć, porównać je, a następnie zanalizować.

 

Arteterapia pozytywnie wpływa na dalsze życie człowieka. Sprzyja nabraniu sił, które mają się przyczynić do przezwyciężenia problemów życiowych, dostarcza wiadomości przydatnych do reinterpretacji sensu i celu życia, pozwala zrozumieć stan psychofizyczny uczestnika terapii, wpływa na ujawnianie tłumionych emocji, rozładowuje je i przekształca na bardziej wartościowe.

 

Marek Słomczyński