Zbieramy znicze

Aktualności SP 8

Szkolne Koło Wolontariatu organizuje zbiórkę zniczy, które zostaną zapalone na grobach, którymi opiekuje się nasza szkoła. Znicze prosimy składać do pokoju nauczycielskiego. Już teraz serdecznie dziękujemy za pomoc i zaangażowanie!