Slubowanie klas pierwszych

Aktualności SP 8

W dniu 13 października uczniowie klasy 1a, 1b oraz 1c zostali oficjalnie przyjęci w poczet Jagiełłowej Rodziny. Podczas przygotowanych w klasach programów artystycznych pierwszoklasiści zaprezentowali czego nauczyli się w murach szkoły od początku września,zaśpiewali wesołe piosenki oraz deklamowali wiersze. Nie zabrakło również rozwiązywania zagadek oraz spotkania z samym patronem szkoły. Na zakończenie Pani Dyrektor dokonała uroczystego pasowania każdego ucznia, a wychowawcy wręczyli upominki przygotowane przez rodziców.