Informacja dla Rodziców od pielęgniarki szkolnej na rok szkolny 2020/21

Aktualności SP 8

Drodzy Rodzice!

 

W szkole bedą wykonywane świadczenia pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania zgodnie z Ustawą z dnia 12.04.2019 o opiece zdrowotnej nad uczniami.

 

 W roku szkolnym 2020/21 testom przesiewowym podlegają uczniowie klas "0" (rocznik 2015), klas I (dzieci, które nie miały testów wykonanych w klasie "0" lub w przedszkolu), klas III, V, VII.

 

Testy przesiewowe to: ocena rozwoju fizycznego, waga, wzrost, ocena ukladu ruchu (wady postawy), badanie ostrości wzroku, widzenia barwnego, badanie w kierunku zeza (cover - test), badanie słuchu 9test słowny - powtórz, co słyszysz, pomiar ciśnienia tętniczego.

 

O termminie przeprowadzenia w/w testów przesiewowych zostaniecie Państwo poinformowani przez wychowawcę klasy na e-dzienniku.

 

W obecnej sytuacji nie rekomenduje się stosowania u uczniów profilaktyki fluorowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi w warunkach szkolnych, dlatego też nie będzie fluoryzacji do momentu cofnięcia w/w rekomendacji przez Krajowego Konsultanta  w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego.

 

O wszelkich zmianach zostaniecie państwo poinformowani za pomocą e-dziennika.

 

Przypominam, że dzieci w wieku szkolnym podlegają szczepieniom ochronnym. Dotyczy to: dzieci w 6 r.ż. (czyli ukończone 5 lat - rocznik 2015), 10 r.ż. (ukończone 9 lat - rocznik 2011) i 14 r.ż. 9ukończone 13 lat - rocznik 2007).

 

Szczepienia odbywają się w POZ, po wcześniejszym ustaleniu terminu badania lekarskiego przed szczepieniem, w przychodni, do której dziecko jest zapisane. w szkole nie ma szczepień.

 

Zalecane jest również szczepienie przeciw grypie, zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

 

Z poważaniem

Iwona Ciuła

603-626-592