Uwaga! KONKURS!

Aktualności SP 8

Uwaga! KONKURS!

 

Organizatorem konkursu jest Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego, oryginalnego projektu maskotki, która w założeniu będzie maskotką promującą bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wybrany projekt zostanie zrealizowany w formie zabawki – maskotki lub zawieszki oraz wykorzystywany będzie w celach informacyjno - promocyjno - reklamowych Ośrodka oraz ma za zadanie popularyzować bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu wraz z wypełnionymi i podpisanymi załącznikami tj. formularzem zgłoszenia oraz w przypadku osób niepełnoletnich oświadczeniem rodzica /opiekuna prawnego (załącznik nr 1 do regulaminu).

 

Termin składania prac konkursowych rozpoczyna się 6 grudnia 2019 r. i będzie trwał do 20 lutego 2020 r.

 

Autor zwycięskiego projektu maskotki otrzyma nagrodę - rower górski.