Raport z realizacji projektu EURONET 50/50 MAX w I półroczu 2014 r.

Aktualności SP 8 » Archiwum aktualności - rok szk. 2014/2015

Akcja EURONET 50/50
Akcja EURONET 50/50
  • Akcja EURONET 50/50

W styczniu 2014r. nasza szkoła przystąpiła do projektu EURONET 50/50, którego celem jest wsparcie walki ze zmianami klimatycznymi poprzez edukację energetyczną najmłodszych, oszczędzanie energii i innych zasobów.

 

Rozpoczęliśmy wdrażanie tzw. metodologii 50/50, która pomoże poznać zużycie energii w szkole oraz ograniczyć jej wykorzystanie poprzez zmianę zachowań uczniów i innych użytkowników budynku szkoły. Rozpoczęliśmy od powołania zespołu do spraw energii w skład którego wchodzi 2 nauczycieli, pracownik obsługi oraz uczniów klas IV –V. Informacje o udziale szkoły w projekcie zostały zamieszone na stronie internetowej naszej szkoły. Kolejnym krokiem był wstępny przegląd energetyczny szkoły. Dotarliśmy do miejsc, które są na co dzień niedostępne dla uczniów np. strych, piwnica. Uczniowie zwrócili uwagę na system grzewczy, oświetlenie szkoły, zużycie prądu na podstawie wskazań licznika. Dowiedzieliśmy się również, że szkoła niedawno przeszła częściową termomodernizację (wymiana okien, ocieplenie ścian od strony boiska szkolnego). Wszystkie żarówki i świetlówki są wymienione na energooszczędne. Szkoła jest ogrzewana gazem z własnej kotłowni. Następnie rozpoczęliśmy akcję informacyjną wśród uczniów i nauczycieli. Na lekcjach wychowawczych w klasach IV- VI zostały przeprowadzone zajęcia pt. „Jak oszczędzać energię eklektyczną”. W podobnych zajęciach, dostosowanych do wieku, uczestniczyli uczniowie klas I- III oraz oddziałów zerowych. Członkowie zespołu do spraw energii przez okres 2 tygodni dokonywali pomiarów temperatury w różnych pomieszczeniach szkoły. Na ich podstawie dokonali charakterystyki temperatur panujących w szkole. Uczniowie zapoznali się również z pojęciem energii odnawialnej oglądając prezentację multimedialną „Alternatywne źródła energii” wykonaną przez uczestników kółka przyrodniczego. W ramach zajęć uczniowie zaprojektowali i wykonali naklejki, przypominające o gaszeniu zbędnego oświetlenia oraz wymyślili hasło do tego zachęcające „Prąd oszczędzać bardzo łatwo, pstrykasz pstryczek - gaśnie światło.” Opracowali także zobowiązanie do oszczędzania energii, które znajduje się w każdej sali lekcyjnej i zostało podpisane przez uczniów. W ramach kampanii informacyjnej został ogłoszony konkurs plastyczny pt. „Oszczędzanie energii jest trendy” oraz zorganizowany Turniej Ekologiczny klas V pod tym samym hasłem. Informacje o konkursie oraz o edukacji ekologicznej w SP Nr 8 w Nowym Sączu zostały opublikowane na lokalnym portalu www.sadeczanin.info.

 

Niedługo wakacje, a po nich wracamy do realizacji kolejnych etapów projektu EURONET 50/50 MAX. Udanych wakacji!

 

Koordynator projektu – Renata Kogut