Małopolskie Talenty – II etap edukacyjny

Aktualności SP 8

Informujemy, iż Fundacja Sądecka – beneficjent programu „Małopolskie Talenty – II etap edukacyjny- Miasto Nowy Sącz” prowadzi  przygotowania do organizacji zajęć dla uczniów zdolnych.

W tym celu prowadzimy dodatkową rekrutację uczniów zdolnych z powodu niewystarczającej liczby uczestników, zwaną nominacją nauczycielsko-rodzicielską.

 

Nominacja ta potrwa do dnia 15 października 2019 r. do godziny 12.00

Do tego czasu musimy skompletować wszystkie niezbędne dokumenty nominowanych przez Państwa uczniów .

 

Na dokumentację dla pojedynczego ucznia składają się:

1. Arkusz nominacji (z danej kompetencji przedmiotowej).

2. Deklaracja uczestnictwa MCDN;

3. Formularz rekrutacyjny.

4. Oświadczenie nauczyciela nominującego

 

Pliki do pobrania: