Zarządzenie Prezydenta Nowego Sącza w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci

Aktualności SP 8

W załączonych do pobrania plikach prezentujemy Państwu ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Pliki do pobrania: