Konkurs biblioteczny "Polska w wierszach Wandy Chotomskiej"

Aktualności SP 8 » Archiwum aktualności - rok szk. 2018/2019|Biblioteka

 

Biblioteka szkolna zachęca wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie „Polska w wierszach Wandy Chotomskiej”. Konkurs organizowany jest z okazji 90-tej rocznicy urodzin autorki, odbędzie się 27 maja w świetlicy naszej szkoły.

 

 1. Celem konkursu jest:

 

 • Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie

 • Rozbudzanie zamiłowania do czytania poezji wśród uczniów

 • Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów

 • Popularyzacja twórczości Wandy Chotomskiej

 • Ukazanie piękna naszej ojczyzny.

 

 1. Zadaniem uczestników konkursu będzie:

 

 • Wykonanie okładki do jednego z utworów zawartych w książce „Dwunastu Panów” (jeden z miesięcy)

 • Zapoznanie się z twórczością Wandy Chotomskiej podanej w bibliografii i rozwiązanie zadań

 • Recytacja wiersza z podanej bibliografii

 

 1. Organizacja konkursu:

 

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 1-4

 • Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych, klasy 1-2 i 3-4

 • Każdy uczeń może wziąć udział w dowolnej liczbie zadań (patrz punkt 2)

 

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest:

 

 • W przypadku pracy plastycznej – dostarczenie do biblioteki szkolnej pracy samodzielnie wykonanej dowolną techniką do dnia 20 maja. Na odwrocie pracy proszę wpisać imię i nazwisko, klasę oraz tytuł utworu

 • W przypadku testu sprawdzającego wiedzę – zgłoszenie chęci wzięcia udziału do dnia 17 maja

 • W przypadku recytacji wiersza – zgłoszenie chęci wzięcia udziału do dnia 17 maja oraz podanie tytułu wybranego wiersza.

 

 1. Dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody.

 2. Bibliografia:

 

 • Część plastyczna – W. Chotomska „Dwunastu Panów”

 • Część literacka – W. Chotomska „Przygody jeża spod miasta Zgierza”, „Tańce polskie”, „Legendy polskie”, „Tere-fere” – wybrane wiersze:

 

  • Chłopak na opak

  • Zgaduj – zgadula

  • Wycieczka

  • Pięć supełków

  • Dom z klocków

  • Panna fontanna

  • W Ślimakowie

  • Buty pana doktora

  • Kapelusz

  • Zebra – grymaśnica

  • Dziki lokator

  • Wiersz o mrukliwych parasolach

 

 • Część recytatorska – W. Chotomska „Tere-fere” - dowolny wiersz z książki.

 

 

 

Zapraszamy !!!