Pierwsza pomoc w klasie 2c

Aktualności SP 8 » Archiwum aktualności - rok szk. 2018/2019

Mali ratownicy z klasy 2c wiedzą już, jak udzielić pierwszej pomocy w oczekiwaniu na przyjazd pogotowia ratunkowego. W ostatnim czasie nasi drugoklasiści wysłuchali wielu wskazówek dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia życia np. skaleczenia, oparzenia, utraty przytomności, zatrucia, złamania czy krwotoku. Nauczyli się również podstawowych numerów alarmowych oraz jak wezwać pomoc przez telefon. Duże wrażenie na dzieciach zrobił fantom, na którym uczyły się podstaw reanimacji.

 

Zajęcia miały na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych.