Wykonujemy pomiary smogu

Aktualności SP 8 » Archiwum aktualności - rok szk. 2018/2019

W dniu 6 lutego uczniowie i nauczyciele trzynastu nowosądeckich szkół odebrali mobilne czujniki smogu. Zostali też zobowiązani do wykonywania przynajmniej pięciu pomiarów powietrza dziennie w okolicach szkoły. Wyniki tych pomiarów będą gromadzone na stronie internetowej i będą stanowić ilustrację stanu jakości powietrza w Nowym Sączu.

 

Urządzenia mają pomóc w lokalizacji miejsc, w którym problem smogu jest szczególnie dotkliwy. Zadaniem mobilnych czujników jest wskazanie emisji, w miejscu, w którym akurat przebywa osoba posiadająca takie urządzenie.

 

Pomiary, których będą dokonywać uczniowie i nauczyciele, posłużą do rozbudowania bazy danych, która prezentuje wyniki zanieczyszczenia powietrza w Nowym Sączu. Wyniki te będą dostępne na stronie internetowej miasta.

 

Czujniki przekazali dzieciom i ich nauczycielom zastępcy prezydenta Nowego Sącza Magdalena Majka i Artur Bochenek oraz dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącza Małgorzata Belska i dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza Grzegorz Tabasz.