Zbiórka zużytych baterii

Aktualności SP 8 » Archiwum aktualności - rok szk. 2018/2019

Nasza szkoła uczestniczy w XII edycji akcji "Zbierasz zużyte baterie - chronisz środowisko" organizowanej przez firmę NOVA we współpracy z Urzędem Miasta Nowego Sącza.

 

Akcja trwa od 15 października 2018r. do 17 maja 2019.

 

Baterie  zważone i opisane (imię, nazwisko, klasa) przekaż wychowawcy lub nauczycielowi przyrody.

 

Zebrane przez Was baterie zostaną poddane utylizacji, aby nie szkodziły środowisku. Pamiętaj - nic nie tracisz! Możesz tylko zyskać!

 

Dla uczniów, którzy zbiorą najwięcej zużytych baterii na końcu roku czekają NAGRODY!!!

 

 

 

 

Zużyte baterie są odpadem niebezpiecznym dla środowiska

 

– mogą skazić wodę i glebę.

Warto wiedzieć, że jedna wyrzucona na śmietnik zużyta bateria typu paluszek może zanieczyścić 1m3 gleby, a mała bateria zegarkowa skazić od 5 do 50 000 litrów wody.

Baterie są też bardzo niebezpieczne dla zdrowia.

Zawierają metale ciężkie takie jak ołów, kadm, rtęć, cynk, które są toksyczne i mogąwywołać choroby nerek oraz dolegliwości ze stronyukładu pokarmowego i nerwowego.

 

Baterii nie wyrzucaj do śmietnika, tylko do specjalnego pojemnika,

który jest w naszej szkole.

 

Zebrane przez was baterie zostaną poddane utylizacji, tak aby nie szkodziły środowisku i naszemu zdrowiu.

 

Pamiętaj!

 

Poprzez recykling baterii:

dbasz o swoje zdrowie

-  działasz na korzyść środowiska naturalnego

-  zapobiegasz degradacji krajobrazu

-  oszczędzasz zasoby naturalne dla przyszłych pokoleń

-  zmniejszasz zanieczyszczenie powietrza i ilość odpadów przemysłowych