Postępy projektu Dostępna Szkoła

Aktualności SP 8

Dostępna szkoła to szkoła, w której każde dziecko może w pełni rozwinąć swój potencjał. To miejsce, w którym każdy uczeń, każdy nauczyciel oraz rodzic może uczestniczyć w życiu szkoły, bez względu na ograniczenia wynikające z posiadanej niepełnosprawności, czy specjalnych potrzeb. Dostępna szkoła to szkoła dla każdego 😊

 

Nasza szkoła bierze udział w projekcie, który ma pomóc szkołom w likwidacji barier z zakresu dostępności. Celem projektu jest wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy w obszarach dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym, edukacyjnym oraz społecznym, a także w zakresie organizacji szkoły oraz procedur. W ramach projektu każdego dnia w naszej szkole zachodzą zmiany, które sprawią, że mury szkoły staną się bardziej przyjaznym i dostępnym miejscem dla uczniów i rodziców. Dzięki otrzymanym środkom finansowym nasi uczniowie mogą doskonalić umiejętności językowe w nowoczesnej, multimedialnej pracowni językowej. Osoby niepełnosprawne mają do dyspozycji nowoczesną, wyremontowaną łazienkę w pełni dostosowaną do ich potrzeb. Na szkolnych korytarzach pojawiły się poręcze, które ułatwią codzienne poruszanie się i zwiększą bezpieczeństwo dzieci. Zmianie ulega również infrastruktura zewnętrzna. Zakończyły się prace nad chodnikiem, który ułatwi sprawne dostanie się do placówki chodnik. Cały czas trwa również remont, dzięki któremu szkoła zostanie wyposażona w drzwi wejsciowe z nagrzewnicą.