Ważna informacja dla Rodziców na temat dystrybucji tabletek jodku potasu

Aktualności SP 8

Szanowni Państwo. W dniu 1 grudnia 2022 dzieci otrzymały w szkole oświadczenia o wyrażeniu zgody na podanie uczniowi tabletek jodku potasu w przypadku, gdy na skutek awarii elektrowni atomowej do atmosfery uwolniony zostanie radioaktywny jod. Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią oświadczenia i podjęcie wiążącej decyzji, uzupełnienie oświadczenia i zwrot do wychowawców w nieprzekraczalnym terminie 2 grudnia 2022. Bardzo prosimy, aby na oświadczeniu widniały podpisy obydwojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka. W razie przebywania jednego z Rodziców w wyznaczonym terminie poza miejscem zamieszkania proszę, aby nieobecny na miejscu Rodzic przesłał do wychowawcy treść oświadczenia za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Druk oświadczenia do pobrania jest dostępny tutaj.

Pliki do pobrania: